معنی و ترجمه کلمه گریز زنى به انگلیسی گریز زنى یعنی چه

گریز زنى

evasion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها