معنی و ترجمه کلمه گریز نا پذیر به انگلیسی گریز نا پذیر یعنی چه

گریز نا پذیر

inescapable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها