معنی و ترجمه کلمه گریز کردن به انگلیسی گریز کردن یعنی چه

گریز کردن

stand off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها