معنی و ترجمه کلمه گریستن به انگلیسی گریستن یعنی چه

گریستن

weep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها