معنی و ترجمه کلمه گریس زنى به انگلیسی گریس زنى یعنی چه

گریس زنى

lubrication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها