معنی و ترجمه کلمه گریه آور به انگلیسی گریه آور یعنی چه

گریه آور

tear jerking
tearjerker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها