معنی و ترجمه کلمه گریه کننده به انگلیسی گریه کننده یعنی چه

گریه کننده

weeper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها