معنی و ترجمه کلمه گزارشات سالانه به انگلیسی گزارشات سالانه یعنی چه

گزارشات سالانه

yearbook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها