معنی و ترجمه کلمه گزارشى به انگلیسی گزارشى یعنی چه

گزارشى

reportorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها