معنی و ترجمه کلمه گزارش دادنى به انگلیسی گزارش دادنى یعنی چه

گزارش دادنى

reportable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها