معنی و ترجمه کلمه گزارش روزانه عملیات هیئت یا عملیات موتور یا ماشین و غیره به انگلیسی گزارش روزانه عملیات هیئت یا عملیات موتور یا ماشین و غیره یعنی چه

گزارش روزانه عملیات هیئت یا عملیات موتور یا ماشین و غیره

log

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها