معنی و ترجمه کلمه گزارش هیئت دولت به انگلیسی گزارش هیئت دولت یعنی چه

گزارش هیئت دولت

white paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها