معنی و ترجمه کلمه گزارش پیشرفت کار به انگلیسی گزارش پیشرفت کار یعنی چه

گزارش پیشرفت کار

progress report

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها