معنی و ترجمه کلمه گزاره اى به انگلیسی گزاره اى یعنی چه

گزاره اى

predicative
propositional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها