معنی و ترجمه کلمه گزاره به انگلیسی گزاره یعنی چه

گزاره

predicate
proposition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها