معنی و ترجمه کلمه گزافه گوى به انگلیسی گزافه گوى یعنی چه

گزافه گوى

bigmouthed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها