معنی و ترجمه کلمه گزافه گویى به انگلیسی گزافه گویى یعنی چه

گزافه گویى

bombast
exaggeration
overstatement
tympany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها