معنی و ترجمه کلمه گزافه گو به انگلیسی گزافه گو یعنی چه

گزافه گو

braggadocio
braggart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها