معنی و ترجمه کلمه گزافى به انگلیسی گزافى یعنی چه

گزافى

exorbitance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها