معنی و ترجمه کلمه گزافگرى به انگلیسی گزافگرى یعنی چه

گزافگرى

extravagance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها