معنی و ترجمه کلمه گزافگر به انگلیسی گزافگر یعنی چه

گزافگر

extravagant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها