معنی و ترجمه کلمه گزافگویى به انگلیسی گزافگویى یعنی چه

گزافگویى

verbosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها