معنی و ترجمه کلمه گزاف گوى به انگلیسی گزاف گوى یعنی چه

گزاف گوى

grandiloquent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها