معنی و ترجمه کلمه گزلیک به انگلیسی گزلیک یعنی چه

گزلیک

knife

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها