معنی و ترجمه کلمه گزند آور به انگلیسی گزند آور یعنی چه

گزند آور

obnoxious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها