معنی و ترجمه کلمه گزند به انگلیسی گزند یعنی چه

گزند

detriment
harm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها