معنی و ترجمه کلمه گزیده به انگلیسی گزیده یعنی چه

گزیده

selective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها