معنی و ترجمه کلمه گزیدگى به انگلیسی گزیدگى یعنی چه

گزیدگى

bitten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها