معنی و ترجمه کلمه گزیرى به انگلیسی گزیرى یعنی چه

گزیرى

remedial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها