معنی و ترجمه کلمه گزینشى به انگلیسی گزینشى یعنی چه

گزینشى

elective
selective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها