معنی و ترجمه کلمه گزیننده به انگلیسی گزیننده یعنی چه

گزیننده

selecting
selective
selector

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها