معنی و ترجمه کلمه گزینه الکترونیکى به انگلیسی گزینه الکترونیکى یعنی چه

گزینه الکترونیکى

electronic switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها