معنی و ترجمه کلمه گزینه برنامه به انگلیسی گزینه برنامه یعنی چه

گزینه برنامه

program switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها