معنی و ترجمه کلمه گزینه بشکه اى به انگلیسی گزینه بشکه اى یعنی چه

گزینه بشکه اى

barrel switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها