معنی و ترجمه کلمه گزینه درجى به انگلیسی گزینه درجى یعنی چه

گزینه درجى

insertion switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها