معنی و ترجمه کلمه گزین به انگلیسی گزین یعنی چه

گزین

selection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها