معنی و ترجمه کلمه گز به انگلیسی گز یعنی چه

گز

tamarisk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها