معنی و ترجمه کلمه گستاخى کردن به انگلیسی گستاخى کردن یعنی چه

گستاخى کردن

blab
brazen
snash
talk up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها