معنی و ترجمه کلمه گستردن به انگلیسی گستردن یعنی چه

گستردن

lay on
propagate
spread
streek
strow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها