معنی و ترجمه کلمه گسترده کردن به انگلیسی گسترده کردن یعنی چه

گسترده کردن

explode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها