معنی و ترجمه کلمه گستردگى به انگلیسی گستردگى یعنی چه

گستردگى

span

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها