معنی و ترجمه کلمه گسترش میکرب مرض به انگلیسی گسترش میکرب مرض یعنی چه

گسترش میکرب مرض

metastasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها