معنی و ترجمه کلمه گسترش پذیر به انگلیسی گسترش پذیر یعنی چه

گسترش پذیر

expansible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها