معنی و ترجمه کلمه گسترش یافتن مرض از یک نقطه ى بدن به نقطه دیگر به انگلیسی گسترش یافتن مرض از یک نقطه ى بدن به نقطه دیگر یعنی چه

گسترش یافتن مرض از یک نقطه ى بدن به نقطه دیگر

metastasize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها