معنی و ترجمه کلمه گسترش یافتن به انگلیسی گسترش یافتن یعنی چه

گسترش یافتن

circumfuse
deploy
outspread
spread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها