معنی و ترجمه کلمه گسترش یافته به انگلیسی گسترش یافته یعنی چه

گسترش یافته

abroad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها