معنی و ترجمه کلمه گستر به انگلیسی گستر یعنی چه

گستر

stroma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها