معنی و ترجمه کلمه گسسته به انگلیسی گسسته یعنی چه

گسسته

discrete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها