معنی و ترجمه کلمه گسستگى به انگلیسی گسستگى یعنی چه

گسستگى

disconnection
dissociation
rupture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها