معنی و ترجمه کلمه گسله بسترى به انگلیسی گسله بسترى یعنی چه

گسله بسترى

sill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها